Prodi

Czy można wierzyć politykom? cz. II

Posted by Mateusz Benedyk on grudzień 21, 2011
Mateusz Benedyk / No Comments

Mateusz Machaj zwrócił uwagę na fakt, że politycy nie są skłonni spełniać ustalonych przez siebie reguł fiskalnych. Jednym z państw, które regularnie łamało kryteria z Maastricht, są Włochy. Politycy z Półwyspu Apenińskiego oczywiście dostrzegali problem nadmiernego zadłużenia i zbyt dużych deficytów finansów publicznych. Aby tym problemom zapobiec, opracowali w latach 1997-2005 dziewięć kolejnych programów naprawy finansów publicznych. Fundacja Obywatelskiego Rozwoju przedstawiła (za MFW) w swojej publikacji Dlaczego gospodarka Włoch się chwieje? te plany na wykresie.

Według pierwszych planów budżet miał być zrównoważony w 2003 lub 2004 roku. Niestety, mimo najszczerszych chęci rządu deficyt oscylował w tych latach wokół 3,5% PKB. Generalnie deficyty były niższe od przewidywanych jedynie przy świetnej koniunkturze na świecie — pod koniec lat 90. i w latach 2006-2007. Jako że obecnie nic światowego boomu nie zapowiada, to najnowsze plany premiera Montiego mogą podzielić los poprzednich. Chyba że uznamy, iż This time is different!

Tags: , , , , ,