standard złota

Kryzys spowodował brak regulacji

Posted by Mateusz Machaj on październik 15, 2008
Bez kategorii / 9 komentarzy

Tyle się teraz dyskutuje na temat tego, czy kryzys został spowodowany regulacją czy przypadkiem brakiem odpowiednich regulacji. My stajemy twardo po stronie tezy, że kryzys został spowodowany przez brak odpowiednich regulacji. A oto ich lista:

1. Regulacja o zakazie zwiększania papierowego i depozytowego pieniądza w obiegu.
2. Regulacja o wykorzystaniu rezerw banków centralnych do przywrócenia standardu kruszcowego i pełnego pokrycia pieniądza w obiegu.
3. Regulacja o zakazie manipulacji rynkowymi stopami procentowymi.
4. Regulacja o zakazie emisji długu publicznego.
5. Regulacja o rozwiązaniu banków centralnych.
6. Regulacja o zakazie jakiegolwiek dotowania i wykupywania prywatnych podmiotów przez państwo.
7. Regulacja o likwidacji spółek specjalnego przeznaczenia jak Fannie i Freddy.
8. Regulacja o likwidacji Community Reinvestment Act, który zmuszał do udzielania kredytów subprime.
9. Regulacja o rozwiązaniu kartelu agencji ratingowych.
10. Regulacja o zniesieniu regulacji bazylejskich, które okazały się kompletną klapą.

Wprowadzenie tych regulacji nie oznacza, że kryzys od razu zniknie, ale oznacza z pewnością, że więcej się nie powtórzy. A zatem do dzieła! Regulować!

Tags: , ,

Trichet chce nowego Bretton Woods? A może standard złota?

Posted by Mateusz Machaj on październik 15, 2008
Bez kategorii / 8 komentarzy

Szef EBC zasugerował, że brakuje nam dyscypliny charakterystycznej dla okresu po drugiej wojnie światowej. „Być może potrzebujemy wrócić do pierwszego Bretton Woods, do dyscypliny. Zupełnie jasne jest, że rynki finansowe potrzebują dyscypliny: makroekonomicznej dyscypliny, pieniężnej dyscypliny, rynkowej dyscypliny” Oh boy!

Trichet jest na dobrym tropie. Jeśli natomiast chodzi o Bretton Woods, to pamiętajmy co dawało quasi dyscyplinę i co spowodowało implozję tego systemu. (1) dyscyplina była dawana przez jakieś ograniczenie (niepełne niestety) kreacji pieniądza, zarówno przez państwo jak i banki komercyjne (coś czego dzisiaj nie ma i co poprowadziło do obecnych kłopotów), (2) system był niestabilny i rozpadł się, bo nie było pełnego standardu złota i kreacja pieniądza doprowadziła do jego implozji. Stąd jeśli nowe Bretton Woods, to raczej z naprawdę żelaznymi zasadami, a nie tak jak ostatnio, bo będzie to krótkotrwała i niewystarczająca dyscyplina, która znowu potem stworzy chory system, jaki mamy dzisiaj.
A czy są sposoby na wprowadzenie standardu złota? Oczywiście, że są. Blog nie jest jednak miejscem na poruszanie tych spraw. Dzisiaj polecam jeden z reformatorskich tekstów o odgórnie ustalonym planie, który wymagałby dobrej woli władzy, autorstwa George’a Reismana. Z pewnością standard złota można wprowadzić bez większych problemów. Przeszkody są tylko i wyłącznie natury politycznej.

Tags: , , ,